Trường Mầm non Ninh Giang thuộc phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hoà trước đây là Trường Mẫu giáo dân lập Ninh Giang, đến năm 2011 trường đổi tên thành Trường Mầm non Ninh Giang, Trải qua 38 năm ( 1981 – 2019) trường đã mở ra một diện mạo mới, một bước ngoặc mới.