Có thể nói việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non đáp ứng yêu cầu chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” là thực sự cần thiết và rất quan trọng. Môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện tự nhiên, xã hội cần thiết trực tiếp ảnh hưởng đến mọi hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Xây dựng môi trường giáo dục phù hợp góp phần thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ. Dưới sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hòa, nhà trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai nội dung, hoạt động thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, đây là nhiệm vụ then chốt để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng một môi trường an toàn, thân thiện, ấm cúng, có vai trò rất quan trọng trong chăm sóc giáo dục trẻ. Là môi trường giáo dục dựa vào nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ. Đối với trẻ mầm non, việc thiết lập, xây dựng và khai thác có hiệu quả môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc phát triển nhân cách trẻ. Giúp trẻ phát triển tốt về cảm nhận, sinh hoạt tập thể và tiếp cận với giao tiếp bên ngoài để hình thành các kỹ năng, thói quen tốt ở độ tuổi mầm non, là điều kiện tất yếu cho mỗi cá nhân trẻ phát triển toàn diện đáp ứng với mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ trong thời kỳ đổi mới đất nước, tạo tiền đề vững chắc cho trẻ mầm non vào học lớp 1; phù hợp với phương châm "Học bằng chơi, chơi mà học".